Piosenki - Będzieby tańczyć

Religijne

Będzieby tańczyć

Będzieby tańczyć, będziemy śpiewać
Będziemy klaskać w dłonie swe
Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz
Spodkamy się w nowym Jeruzalem

Będziemy tańczyć będziemy śpiewać
Będziemy klaskać w dłonie swe
Kiedy nasz Pan w białych szatach zbawi nas
Przed Ojcem Swym przed Adonai

Nadejdzie dzień w którym wszystko spełni się
Co dawno już objawił Bóg
Więc mocno trwaj, nigdy nie poddawaj się
Nie poddawaj sie