Piosenki - Alleluja! Jezus żyje!

Religijne

Alleluja! Jezus żyje!

1. Alleluja! Jezus żyje!
Już Go dłużej grób nie kryje,
w którym trzy dni spoczywał.

2. Alleluja! Przezwyciężył Jezus czarta.
co nas więził
W tej haniebnej niewoli.

3. Alleluja! Tryumfuje Prawda,
a fałsz ustępuje
Z ziemi oswobodzonej.

4. Alleluja! Złość zgromiona,
a niewinność wyniesiona
Odzyskała swe prawa.

5. Alleluja! Zmartwychwstały,
jest zastawem wiecznej chwały.
Którą krwawo wyjednał.

6. Alleluja! I my wiemy,
iż z swych grobów powstaniemy
Jak nasz powstał Zbawicie1.

7. Wdzięcznym sercem Alleluja!
zaśpiewajmy
Alleluja, Zbawcy Zmartwychwstałemu.