Piosenki - ABYŚMY BYLI JEDNO

Religijne

ABYŚMY BYLI JEDNO

1. Abyśmy bylo jedno DD7
błagamy cię, Ojcze nasz /x2 eA
REF: Uczyń wszystkich nas, GA
nrzędziem Twego pokoju, D fis h
aby miłość Twa Dg
mieszkała w każdym z nas. BA
2. Zachowaj nas od złego...
3. Uświęcj nas w prawdzie...