Piosenki - Emmanuel

Religijne

Emmanuel

Zza horyzontu wielka światłość
wciela się w historię
i zwyciężając mroki czasu
staje się Pamiątką.
Oświecając nasze życie
jasno nam objawia:
że tylko poszukując Prawdy
życie ma sens.
Ścieżkami świata,
po śladach wiary,
przybywamy do Rzymu,
by tam usłyszeć echo Słowa,
które wciąż rozbrzmiewa.
To rzymskie mury, to rzymskie niebo
przekazują światu:
że żyje On - prawdziwy Człowiek,
Chrystus wśród nas.

I my z Nim:
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.

2. Z miasta, w którym dla miłości
wiele krwi przelano,
które zmieniło obraz świata
ufnie wyruszamy.
Razem z Piotrem, wpatrzeni w Pana,
umacniamy wiarę;
żywe Słowo nas odnawia
i wzrasta w nas.

I my z Nim ....
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.

3. Ten wielki dar samego Boga,
to Chrystus - Syn Jego
i cała ludzkość odnowiona
i w Nim wybawiona.
Prawdziwy Bóg, prawdziwy Człowiek,
On jest Chlebem Życia
i wszystkim ludziom - swoim braciom
On daje się.

I my z Nim ....
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.

4. Śmierć pokonana, wygrało życie,
Pascha w całym świecie;
powiew wiatru w każdym sercu:
Duch Zmartwychwstałego.
To On prowadzi poprzez wieki
Kościół - swą Wybrankę,
pod czujnym okiem Maryi Panny,
wspólnotę serc.

I my z Nim ....
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.

5. I oto my jako dłużnicy
historii stuleci,
wielu istnień dla miłości,
świętych, co wierzyli;
ludzi, co za wielką cenę
uczyli nas latać;
tych, co wieki przemieniali
jak Chrystus Pan.

I my z Nim ....
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.

6. Nadeszła już godzina wiosny,
czas łaski na przemianę.
Nie czekaj jutra, „dziś” jest darem -
Przyjmij to z zapałem.
Powroty szczere, słowa nowe,
serca nawrócenie.
Chrystus niesie każdemu z ludzi
nowości czas.

I my z Nim ....
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.