Piosenki - Ci, którzy Jahwe ufają

Religijne

Ci, którzy Jahwe ufają

Ci, którzy Jahwe ufają,
są jak góra Syjon,
co się nigdy nie porusza,
ale trwa na wieki. /bis

Góry otaczają Święte Miasto Jeruzalem,
tak Jahwe otacza swój lud.
i teraz i na wieki.
I teraz i na wieki.