Piosenki - Cześć polskiej ziemi

Patriotyczne

Cześć polskiej ziemi

Cześć polskiej ziemi, cześć,
Ojczyźnie naszej cześć,
Cześć Polsce, cześć !
Kto się jej synem zwie,
W kim Polska dusza wre,
Niech stanie w grono te
Pieśń chwały wznieść.
Nie zawsze obcy lód,
Bój z naszą hańbą wiódł,
Wśród naszych ścian.
I Polak w Moskwie był,
I on był groźnym z sił,
I przed nim czołem bił
Dzisiejszy pan.
Nie chełp się wrogu nasz,
Że nas w swym ręku masz
Jak jeńców swych.
Do bram Za