Piosenki - A te skrzydła połamane

Patriotyczne

A te skrzydła połamane

Jadą husarze od pracy
z połamanymi skrzydłami
Które jak garb ogromny
Skrywają pod płaszczami

A te skrzydła połamane
Deszczem ogniem wysmagane
A te skrzydła jeszcze grają
Jeszcze polskie pieśni znają
A te skrzydła jak sztandary
Niepodległej starej wiary
Jeszcze mają blask

A te skrzydła okrwawione
W tylu bitwach poranione
Choć zmalały, spopielały
Jeszcze siły nie straciły
Jeszcze są jak dawniej były
Jeszcze skrzydła dawnej chwały
Mogą unieść nas.

Teczki w spoconych rękach
Trzymają tak kurczowo
Jakby w nich były zwinięte
Sławne chorągwie bojowe

A te skrzydła połamane

Kołyszą się w Pekaesach
Tramwajach, brudnych wagonach
Opada sen na husarię
Jak zakurzona zasłona

A te skrzydła połamane

Każdy aby się żyło
Dosiada własnej biedy
Na gorsze się zmieniło
Byle się bracie nie dać
Byle się dzień przewalił
I drzwi za sobą zatrzasnąć
Dzieciom ze skrzydeł ocalić
Małego piórka jasność