Piosenki - To, co było od początku

Kolędy i Pastorałki

To, co było od początku

1. To, co było od początku,
to, cośmy sami słyszeli,
to, cośmy oglądali własnymi oczyma,
to zwiastujemy wam, opowiadamy wam:

Ref. Tak Bóg umiłował świat,
że Syna Swego nam dał.
Tak Bóg umiłował świat,
że Syna Swego nam dał.

2. To, co każdy widział z bliska,
czego dotykały nasze ręce.
To było Słowo od Ojca, Słowo Życia.
To zwiastujemy wam, opowiadamy wam:

3. Życie nam się objawiło,
a myśmy Je oglądali
i o Nim wam świadczymy,
i zwiastujemy wam, opowiadamy wam:

4. Cośmy sami zobaczyli,
to, cośmy sami słyszeli, to zwiastujemy wam,
abyście wszyscy doszli do wspólnoty z nami,
byście byli jedno z nami.