Piosenki - Słyszę z nieba muzykę

Kolędy i Pastorałki

Słyszę z nieba muzykę

1. Słyszę z nieba muzykę i anielskie pieśni,
Sławią Boga, że się nam do stajenki mieści:
Nie chce rozum pojąć tego,
Chyba okiem dojrzy czego,
Czy mu to się nie śni.

2. Słyszę z nieba muzykę, już ci to na jawie!
Wyśpiewują o takiej dziwnej Boskiej sprawie;
Że Bóg przyjął stan człowieka,
Majestatu się wyrzeka,
Ku ludzkiej naprawie.

3. Pozwólcie mi, Mateńko szczęśliwa i święta,
Wziąć na ręce Syneczka, aby te rączęta,
Duszę moją zapaliły
I z więzienia uwolniły,
Zdjąwszy z onej pęta.