Piosenki - Pójdźmy wszyscy do stajenki

Kolędy i Pastorałki

Pójdźmy wszyscy do stajenki

Pójdźmy wszyscy do stajenki

Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki, C
Powitajmy Maleńkiego F C
I Maryję, Matkę Jego. /2x G C

Witaj Jezu ukochany,
od patriarchów czekany. C
Od proroków ogłoszony, F C
od narodów upragniony. /x2 GC

3.Witaj Dzieciąteczko w żłobie,
wyznajemy Boga w Tobie. C
Coś się narodził tej nocy, F C
byś nas wyrwał z czarta mocy. /x2 GC
Pójdźmy wszyscy do stajenki