Piosenki - O Jezu, nasz Zbawicielu

Kolędy i Pastorałki

O Jezu, nasz Zbawicielu

1. O Jezu, nasz Zbawicielu,
Jedyny Odkupicielu,
przed wieki z Ojca zrodzony,
z Matki w czasie narodzony!

2. Śliczna Ojcowska jasności,
nadziejo ludzkiej słabości!
Skłoń uszy Twe litościwe
na prośby nasze troskliwe.

3. Wspomnij, Zbawicielu, sobie,
żeś naszej ludzkiej osobie
równe ciało wziął z Rodzicy,
Niepokalanej Dziewicy.

4. To dzień Twego narodzenia
do wszego mówi stworzenia,
żeś sam z tronu Ojcowskiego
przyszedł dla zbawienia mego.

5. Przeto dziś niebo wykrzyka,
wesołość z morza wynika,
ziemia z niezmierną radością,
cieszy się Twoją bytnością.

6. My też, przez Cię odkupieni
i krwią Twoją oczyszczeni,
pamiątkę dziś w nowym pieniu
czynim Twemu Narodzeniu.

7. Bądź, Jezu, wiecznie chwalony,
z Panny czystej narodzony,
wieczna chwała Ojcu Twemu,
i z Nim Duchowi Świętemu.