Piosenki - Noc nadeszła porządana

Kolędy i Pastorałki

Noc nadeszła porządana

Noc nadeszła porządana
W tysiąc gwiazd jasnych przybrana
Sen spoczynkiem troski słodził
Wtem się Jezus nam narodził

Duchów świętych grono całe
Śpiewa w górze Panu chwałę
Ludziom radość oznajmuje
I ziemi pokój zwiastuje

W złocisty obłok przywdziane
Jaką w nocy czyni zmianę
A gdy światłość wokół toczy
Wtem je straż pasterzy zoczy

A skoro to straż spostrzegnie
Żwawo do stajni przybiegnie
Widzieć Dziecię narodzone
Ubogo w żłób położone

Choć w pieluszki owinione
Za Pana jednak uczczone
Bo każdy w Nim poznać może
Ulubione Dziecię Boże

Jaką radość i nadzieję
Niebo na ziemię nam leje
Jak nas Ojciec umiłował
Kiedy nam syna darował

Dawszy nam Bóg Syna Swego
Da też co jest zbawiennego
Jego miłość nieskończona
Niechaj będzie uwielbiona