Piosenki - Anioł Pański otoczony światłością

Kolędy i Pastorałki

Anioł Pański otoczony światłością

1. Anioł Pański otoczony światłością dokoła
Objawia się dziś pastuszkom i tak do nich woła:

Ref.:
Wraz, wraz, pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.
Do Betlejem śpieszcie, Dzieciątko ucieszcie..

2. Ten jest Synem Najwyższego, równy Ojcu w Bóstwie,
dziś dla waszego zbawienia rodzi się w ubóstwie.

Ref.:
Wraz, wraz, pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.
Do Betlejem śpieszcie, Dzieciątko ucieszcie..

3. Idźcie śpieszno, a znajdziecie ten skarb znakomity;
leży w żłobie, w ubożuchne pieluszki powity.

Ref.:
Wraz, wraz, pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.
Do Betlejem śpieszcie, Dzieciątko ucieszcie..