Piosenki - We wish you a merry Christmas

Kolędy i Pastorałki

We wish you a merry Christmas

Tekst oryginalny Tłumaczenie Oryginał i tłumaczenie We wish you a Merry Christmas x3
and a Happy New Year.

Good tidings we bring to you and your kin
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Now bring us some figgy pudding x3
and bring some out here.

ref.

For we all like figgy pudding x3
so bring some out here.

ref.

And we won't go until we've got some x3
so bring some out here.

ref. Życzymy Wesołych Świąt x3
oraz Szczęśliwego Nowego Roku .

Dobre życzenia, które przynosimy tobie i twoim krewnym
Życzymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku .

Teraz przynieść nam jakieś Figgy budyń x3
i przynieść tutaj.

ref .

Dla wszyscy jak Figgy budyń x3
więc przynieść tutaj.

ref .

I nie będzie , dopóki mamy trochę x3
więc przynieść tutaj.

ref .