Piosenki - Śliczna Panienka Jezusa zrodziła

Kolędy i Pastorałki

Śliczna Panienka Jezusa zrodziła

1. Śliczna Panienka Jezusa zrodziła.
Monarchę świata w żłobie położyła.
O, żłobie, żłobie, tronie Najwyższego,
w tobie spoczęło Zbawienie grzesznego.

2. Matka Najświętsza zalewa się łzami,
gdy Dziecię zziębłe tuli pieluszkami.
O, nędzo, nędzo, jakżeś mi jest droga,
kiedy osłaniasz Syna Stwórcy, Boga.

3. O Boże wielki, umysł mój za mały,
by pojął wszystko, co wyroki chciały.
O, Panie, Panie, jakżeś niepojęty?
Jakież Twe prawa, jakiż rozkaz święty?