Piosenki - Bóg się narodził

Kolędy i Pastorałki

Bóg się narodził

Ref.: Bóg się narodził, w Betlejem mieście
dalej braica spieszmy tam.
Niechaj go przyjmie każda zagroda,
On od dawna puka do naszych bram.

1. W krąg rozdzwoniły się dzwony
i dzwonią jak co rok weselej.
Zima śle ukłon głęboki,swoim posłańcem śniegiem.
Drzewa ubrane odświętnie, zielenią igły pachnące.
Wszystko co żyje oddaje pokłon swojemu Stwórcy.

Ref.: Bóg się narodził...

2. I nawet świeczki z choinek,
swe maleńkie światełka
też chcą dołączyć do chóru, który dziś
śpiewa i klęka
Więc i my wszyscy razem dłonie podnieśmy do Niego,
może to radośc Mu sprawi, Boga uciesz małego.

Ref.: Bór się narodził...