Piosenki - Pożegnanie szkoły

Harcerskie

Pożegnanie szkoły

1. Pachną lipy kweitnące, CG
Wiatr szeleści w kasztanach, CG
Na dwa długie miesiące Ca
żegnaj szkoło kochana dG

2. Umilkł dzwonek wesoły CG
Bdzie spał do jesieni CG
Szumią liscie i pszczoły Ca
Cień wędruje po ziemi dG

3. Cień wędruje po ziemi CG
Obłok płynie na niebie CG
Żegnaj szkoło będziemy Ca
Wracać myślą do ciebie dG
do cie bie G
(Na koniec C)