Piosenki - Piosenka każdego harcerza

Harcerskie

Piosenka każdego harcerza

1.Chceż dotrzeć na szczyt
Pracuj nad sobą
Harcerz musi mieć więcej
Zalet niźli wad
Dobre słowa, myśli, czyny
Pomogą się unieść
Ponad własne słabości
Aż do samych gwiazd

Ref.
Jesteśmy, żeby służyć
Chociaż wielu z nas
Ma bardzo mało lat
Żyjemy, aby zmieniać
Po harcersku jak sam B. P.
Wciąż na lesze świat

2.Harcerz wiedzieć chce więcej niż wie
I więcej umieć
Służba Bogu, Polsce, ludziom
Nasz powszedni chleb
Czasem bywa, że nawet i on
Gorzko smakuje
Jednak wszyscy harcerze
Dobrze wiedzą że

3.Siłą naszą jest braterstwo
I wiara w ideał
Radość życia, którą nosi
W sercu każdy z nas
I przyroda, którą się
Tak bardzo miłuje
Oddech wiatru, jasne słońce
Ziemia, woda, las

GDCGD