Piosenki - Niechaj zyje

Harcerskie

Niechaj zyje ZHP

Oto idziem w świat, młodych druhen kwiat

Płoną lica, skrzy się wzrok

Leci piosnka w dal, a na skrzydłach fal

Leci uśmiech w świata dal.Dobrze nam, dobrze nam,

Dobrze nam, dobrze nam

Dobrze nam jest w ZHP

Tutaj życie, radość śmiech

Dowcip tętni, pląs i śpiew

Niechaj żyje ZHP!Dziś mówimy wam, dajże rację nam

Bowiem racja to jest grunt.

A więc cieszmy się, i weselmy się

Wtedy kryzys pójdzie w kąt!