Piosenki - ROSNĄ SOBIE KWIATKI

Dla dzieci

ROSNĄ SOBIE KWIATKI

Rosną sobie kwiatki na łące, na łące,
Maki, chabry i goździki pachnące.
Maki, chabry i goździki pachnące.
La la...
Nazbieramy kwiatków, kwiateczków, kwiateczków,
Nasplatamy, nazwijamy wianeczków.
Nasplatamy, nazwijamy wianeczków.
La la...
Zaniesiemy mamie te dary, te dary,
Uściskamy, upieścimy bez miary.
Uściskamy, upieścimy bez miary.
La, la...