Piosenki - Rulaj rulaj

Biesiadne i Ludowe

Rulaj rulaj

Gdy w mieści jest dziś klawa
zabawa lub wstawa,
przy tym zilona trawa,
to frajda, jaku masz.

Gdy ujrzy ci kubita
i o nic ni pyta,
du tańca bier i kwita,
bo o cu wiency dbasz?

Hej, rulaj, rulaj, rulaj, rulaj,
rulaj, rulaj, rulaj, ra,
hej, rulaj, rulaj, rulaj, rulaj,
rulaj, rulaj, ra.

I była tam Janowa,
pani szymunowa,
z nij baba fasunowa
i każdy jij si bal.
Gdy polki gra muzyka,
to ona już fika.
Jak wpadła du szaflika,
to wujku kum si śmiał.
Hej, rulaj itd.

Du Helci pan Bazyli
si mili co chwili,
a jak si do nij schylił
to w portkach penkłu coś.
I widzi, ży ni chyci,
trza lecić pu nici,
bo jak tam z tyłu świci,
zubaczyć może chtoś.
Hej, rulaj itd.