Piosenki - A panienkom życzę

Biesiadne i Ludowe

A panienkom życzę

A panienkom życzę
By o cnotę dbały
I żonatych panów
Tu nie podrywały

Kawalerom życzę
Ach panowie mili
Byście się tak wcześnie
Żenić nie spieszyli

A wszystkim rencistom
Miłości winszuję
Niech się dziadek z babcią
W łóżeczku raduje

Niech się 160 wnucząt dochowają
I wielkiej miłości na starość doznają

Zdrowia i radości
każdemu winszuję
I niech wam pieniążków
Nigdy nie brakuje