zniknięcie 4 wpisy dla sprawdzanej frazy

Wiersze

 • Wesoły Zmarł
  Charles Boudelaire
  W tłustej, pełnej ślimaków głębi czarnoziemu Sam dla siebie wykopię rów obszerny w miarę, Jak rekin...

 • "Wesoły zmarły"
  Charles Baudelaire
  W tłustej, pełnej ślimaków głębi czarnoziemu Sam dla siebie wykopię rów obszerny w miarę, Jak rekin...

 • Lato w Alpach
  Edward Stachura
  Na wieżach i końcach palców przemykają wiatry wysokie jak słupy ciszy w gotyckich katedrach Mosiężna Cyganka...

 • Zimowe Stance
  Rainer Maria Rilke
  Teraz musimy mroźnych dni zwlekanie przetrwać w oporu zimującej korze, broniąc się ciągle, nieczuli na wianie...