zamiast płaszcza łach 1 wpis dla sprawdzanej frazy

Wiersze

 • Pedagogika
  Andrzej Bursa
  Z dziećmi trzeba surowo
  zamiast płaszcza łach
  ubierz łach
  zapnij łach
  szanuj łach
  ten łach to moja praca
  moje wyprute żyły
  ten łach
  moje stracone złudzenia
  moje niedoszłe posłannictwo
  moje złamane życie
  moja martwa perspektywa
  wszystko ten łach
  ubierz łach
  zapnij łach
  szanuj łach.