za dobra 1 wpis dla sprawdzanej frazy

Piosenki

 • Najwyższemu Bogu chwała
  Religijne
  Ant. Najwyższemu Panu chwała, alleluja, alleluja.
  1. Bądź uwielbiony, Panie,
  za Twoje do nas przybycie.
  Za Ciało, którym nas karmisz,
  Za Kościół, którym jesteśmy!
  Alleluja!


  Ant. Najwyższemu Panu chwała, Alleluja, alleluja.
  2. Dzięki składamy za wszechświat
  nigdy nieogarniony,
  za ziemię, nasze mieszkanie,
  za światło, wodę i życie.
  Alleluja!

  Ant. Najwyższemu Panu chwała, alleluja, alleluja.
  3. Bądź uwielbiony nasz Boże
  za twórczą pracę człowieka,
  za miłość, która nas łączy,
  za piękno, dobro i prawdę.
  Alleluja!

  Ant. Najwyższemu Panu chwała, alleluja, alleluja.
  4. Dzięki składamy, Panie,
  za dzieło naszego zbawienia,
  za to, że stałeś się Ciałem,
  za Twoje życie, naukę i cuda.
  Alleluja!

  Ant. Najwyższemu Panu chwała, alleluja, alleluja.
  5. Bądź uwielbiony, Panie,
  za Krzyż, na którym skonałeś
  za Zmartwychwstanie Twoje,
  za Ducha, którego nam dałeś.
  Alleluja!

  Ant. Najwyższemu Panu chwała, alleluja, alleluja.
  6. Bądź uwielbiony, Boże,
  za każdy grzech przebaczony
  za ludzi, wśród których żyjemy,
  za ludzi, których spotkamy
  Alleluja!

  Ant. Najwyższemu Panu chwała, alleluja, alleluja.
  7. Dzięki składamy za dobra
  od Ciebie otrzymane,
  za naszą dzisiejszą ofiarę,
  za słowa nam przekazane.
  Alleluja!

  Ant. Najwyższemu Panu chwała, alleluja, alleluja.
  8. Bądź uwielbiony, Boże, nasz Stworzycielu
  bądź uwielbiony, Jezu, nasz Panie,
  bądź uwielbiony Duchu, nasza miłości,
  Alleluja!