yale 1 wpis dla sprawdzanej frazy

Wiersze

  • O! Salvator Rosa (1615-1673), Pejzaż z postaciami, Yale University Gallery
    Czesław Miłosz
    O, spokój wody pod skałami i żółta cisza popołudnia, i odbite         poziome obłoki!
    Postacie na pierwszym planie ubierające się po kompieli, inne                na drugim brzegu malutkie i w swoich czynnościach tajemnicze!
    O, najzwyklejsze wyjęte z codzienności i podniesione w scenę do ziemskiej podobną i niepodobną!