winorośl 1 wpis dla sprawdzanej frazy

Wiersze

 • Tutaj korzenie tylko i liście same
  Walt Whitman
   
          Tutaj korzenie tylko i liście same,
          Wonie przywiane z gajów dzikich i ze skraja kałuży ku mężczyznom oraz kobietom,
          Szczaw serca i goździkowe łodygi miłości , palce o bardziej zwartym uścisku niż winorośl,
          Okrzyki nagłe z gardzieli ptaków , skrytych w listowiu drzew , o tej chwili kiedy wzbija się słońce,
          Podmuchy gleby i miłości, wymiecione z wybrzeży ku wam na morze żyjące, ku wam, o marynarze!
          Jagody skurczone przymrozkiem i najświeższe gałązki marcowe , ofiarowane młodzieniaszkom 
                                                                                         włóczącym sie poprzez pola , kiedy łagodnieje zima,
           Pączki miłości ,zatknięte naprzeciw wam i we wnętrzu waszym , kimkolwiek jesteście,
           Pączki rozewrzeć się mające według odwiecznych jeno praw !
           Jeśli obdarzycie je upalnością słońca, rozchylą się i udzielą wam kształtu ,barwy ,woni ,
           Jeśli staniecie się pokarmem i napojem ,one przemienią się w kwiaty ,owoce,gałęzie smukłe i drzewa.