szkic 4 wpisy dla sprawdzanej frazy

Wiersze

 • Szkic do erotyku współczesnego
  Tadeusz Różewicz
  A przecież biel najlepiej opisać szarością ptaka kamieniem słoneczniki w grudniu dawne erotyki bywały opisami ciała...

 • Szkic
  Josif Brodski
  Fagas się trzęsie Rap rechoce Kat na kamieniu Topór toczy Tyran zatapia nóż w kapłonie...

 • Szkic z 1844 roku
  Tomas Tranströmer
  Twarz Williama Turnera ogorzała od wiatru Rozkłada sztalugi aż w kipieli. Zanurzamy się w głębiny wraz...

 • Boski Klaudiusz
  Zbigniew Herbert
     Mówiono o mnie poczęty przez Naturę ale nie skończony jak porzucona rzeźba szkic uszkodzony fragment poematu...