starć 2 wpisy dla sprawdzanej frazy

Wiersze

  • MARSJANIE
    Bolesław Leśmian
    Zagrzmi w niebie okrętów napowietrznych tęt, Niepokojąc międzygwiezdnych mgieł rozwiewisko. Zniknie złuda przestrzeni, wyzwolonej z pęt...

  • CRIMEN AMORIS
    Paul Verlaine
    W złoto-jedwabnym palacu, w Ekbatanie, Gdzie brzmi mahometańskiej muzyki echo, Piękne demony, niedorośli Szatani Do stóp...