scott 8 wpisów dla sprawdzanej frazy

Wiersze

  • Ameryko
    Allen Ginsberg
    Ameryko, oddałem ci wszystko i jestem teraz nikim. Ameryko, dwa dolary dwadzieścia siedem centów 17 stycznia...

Cytaty