róża jest piękna 3 wpisy dla sprawdzanej frazy

Wiersze

  • Sonnet LIV
    William Shakespeare
    O ileż piękniejsze się piękne wydaje Gdy mu się prawdy ornamentu doda! Róża jest piękna, lecz...

Cytaty

  • Róża jest piękna gdy się rozwija. Miłość jest piękna gdy się zaczyna, a w tej piękności są dwa znaczenia, róża ma kolce, miłość cierpienia... Magnetix - Róża

Wiadomości SMS

  • Róża jest piękna więc kole, koląc zadaje rany, tak cierpi człowiek gdy kocha, a sam nie jest kochany.
    Złamane serce