ptaszki w klatce 1 wpis dla sprawdzanej frazy

Wiersze

 • Ptaszki w klatce
  Ignacy Krasicki
  "Czegóż płaczesz? - staremu mówił czyżyk młody -
  Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody".
  "Tyś w niej zrodzon - rzekł stary - przeto ci wybaczę;
  Jam był wolny, dziś w klatce - i dlatego płaczę".