pożegnanie szkoły 1 wpis dla sprawdzanej frazy

Piosenki

 • Pożegnanie szkoły
  Harcerskie
  1. Pachną lipy kweitnące, CG
  Wiatr szeleści w kasztanach, CG
  Na dwa długie miesiące Ca
  żegnaj szkoło kochana dG

  2. Umilkł dzwonek wesoły CG
  Bdzie spał do jesieni CG
  Szumią liscie i pszczoły Ca
  Cień wędruje po ziemi dG

  3. Cień wędruje po ziemi CG
  Obłok płynie na niebie CG
  Żegnaj szkoło będziemy Ca
  Wracać myślą do ciebie dG
  do cie bie G
  (Na koniec C)