powiedz serce 2 wpisy dla sprawdzanej frazy

Wiersze

  • Miasto rodzinne
    Władysław Broniewski
    Nie uszedłem w życiu pół drogi a już zewsząd czai się rozpacz... O dalekim, minionym, drogim...

Wiadomości SMS

  • Czym jest miłość - powiedz serce. Czym jest miłość - powiedz skrycie. To dwie dusze, a myśl jedna, to w dwóch sercach jedno bicie.
    Miłosne