poeci 14 wpisów dla sprawdzanej frazy

Wiersze

 • Ostatnia miłość
  Jan Lechoń
  Dawno zmarli mych marzeń wierni towarzysze: Poeci romantyczni, zapatrzeni w ciemnie, Egerie w czarnych lokach...

 • O dziewczętach
  Rainer Maria Rilke
  Dziewczęta, od was się uczą poeci to wypowiedzieć, czym jesteście same; od was się uczą dalekiej...

 • Poeci do publiczności
  Adam Asnyk
  Z pokorą nasze pochylamy głowy Przed twoim sądem, o publiko gniewna! Bo chociaż wyrok bezwzględnie surowy,...

 • Umarli poeci
  Tadeusz Borowski
  Umarli, spaleni, rozstrzelani, dla was piszę, koledzy młodości. Oto ciągnie nurt ziemi nad wami i szumi...

 • Apokalipsa
  Agnieszka Lisak
  Poeci to gatunek niepraktyczny noszą głowę w chmurach w kieszeniach pomięte wiersze biegają za wiatrem...

 • Zmarli poeci myśliciele
  Walt Whitman
  Zmarli poeci, myśliciele, kapłani, Męczennicy, artyści, wynalazcy, rządy dawno minione, Twórcy mów ludzkich z innych wybrzeży,...

 • Poetom przyszłości
  Walt Whitman
  O poeci przyszłości! Mówcy, śpiewacy, o muzycy przyszłości! Dzisiejszy dzień nie stanie w mojej obronie...

 • Moje niebo
  Władysław Bełza
  Niech tam jakie chcą poeci, Marzą nieba ideały: W mojem niebie — małe dzieci, Mojem niebem...

Cytaty

 • Poeci to po prostu ludzie, którzy z ciągłego kontaktu ze swoim szczęściem uczynili zawód i styl życia.
  Joseph Campbell

 • Nowi poeci zbyt wiele wody wlewają do atramentu.
  Johann Wolfgang Goethe

 • Arystoteles zauważył, że spośród wszelkiego rodzaju autorów najbardziej swe dzieła lubią poeci.
  Georg Christoph Lichtenberg

 • Poeci modlą się wierszami.
  Halina Ewa Olszewska

 • Byli szczęśliwi dawniejsi poeci pod liściem dębu śpiewali jak dzieci A nasze drzewo w nocy zaskrzypiało I zawisło na nim pogardzone ciało
  Tadeusz Różewicz

Piosenki

 • Bardzo smutna piosenka retro
  Turystyczne
  Lato było jakieś szare I słowikom brakło tchu Smutnych wierszy parę Ktoś napisał znów Smutnych wierszy...