podatek 5 wpisów dla sprawdzanej frazy

Wiersze

Cytaty

  • Zawiść: podatek od niedołęstwa wymierzany samemu sobie.
    Stanisław Fornal

  • O zawiści: Podatek od szczęścia.
    Marcin Kossek

  • Na przykład w cenie benzyny 70% to podatek Na utrzymanie tej hydry nienasyconej, ich dzieci, żon i matek I właściwie kto wódki nie pije ten jest wywrotowcem, tak Świadomie uszczuplającym dochody państwa – bezideowcem Przez 7 lat zbudowano w Polsce 19 kilometrów autostrady Los Angeles ma około 20, a Warszawa ponad 700 radnych
    Kazik Staszewski