patriotyzm 6 wpisów dla sprawdzanej frazy

Wiersze

 • Confiteor
  Stanisław Przybyszewski
  CONFITEOR Przystępując do rozwinięcia naszych pojęć o sztuce, uważamy za niepotrzebne sięgać do zdań estetyków, uważamy...

Cytaty

 • Patriotyzm jest wtedy, gdy na pierwszym miejscu jest miłość do własnego narodu; nacjonalizm wtedy, gdy na pierwszym miejscu jest nienawiść do innych narodów niż własny.
  Charles de Gaulle

 • Królowie często sądzą, że motywami działalności ich generałów i admirałów są patriotyzm i oddanie koronie. O wiele częściej jednak bywa to jakaś dziewczyna czytująca gazety.
  Georg Christoph Lichtenberg

 • Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale - ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa.
  Bolesław Prus

 • Patriotyzm to przekonanie o tym, że jakiś kraj jest lepszy od innych dlatego, że ja się w nim urodziłem. Patriotism is your conviction that this country is superior to all others because you were born in it. (ang.)
  George Bernard Shaw

 • Patriotyzm jest cnotą ziejących nienawiścią. Patriotism is the virtue of the vicious. (ang.)
  Oscar Wilde