otruł 1 wpis dla sprawdzanej frazy

Wiersze

 • Tekst o Najświętszym Sakramencie przy elewacyi lub w procesyi
  Józef Baka
   
   
  Zniżcie się nieba z aniołów pułkami,
  Rzuć się nikczemna ziemio z narodami
  Pod nóg podnóżek, oto Pan zakryty,
  Oto Bóg prawy, oto skarb obfity.
  Padajmy na twarz Bogu w Sakramencie
  Całą wiecznością i w każdym momencie
  Z wiarą serca żywą.
  Mitry, korony i najwyższe trony
  Zginajcie głowy w najgłębsze pokłony,
  Żywi, umarli, podziemne wądoły,
  Wszelkie stworzenia i świata padoły.
  Padajmy na twarz Bogu w Sakramencie
  Całą wiecznością i w każdym momencie
  Z wiarą serca żywą.
  Oto Król Niebios na krzyżowym tronie
  Lud swój piastując na serdecznym łonie
  Majestat zaćmił, by nas nie przerażał,
  A śmielej ludzkich serc miłość pomnażał.
  Padajmy na twarz Bogu w Sakramencie
  Całą wiecznością i w każdym momencie
  Z wiarą serca żywą.
  Tu Bóg łaskawy, święty nad świętem!,
  Tu Miłosierdzie nad nami grzesznemi,
  Morze litości brzegów nie znające,
  Za co śpiewajcie serca pałające
  Ze wszystkim niebem i z całym padołem.
  Bijem Ci sercem, bijem oraz czołem,
  Boże utajony.
  Oko nie widzi, serce prawda dojmie,
  Więcej Bóg może, niż wzrok, rozum pojmie.
  Nie widzisz Bóstwa, nie patrz i natury
  Ludzkiej w Chrystusie, Hostyi figury
  Zakryły: skłoń się Bogu w Sakramencie
  Całą wiecznością i w każdym momencie
  Z wiarą serca żywą.
  Cud manny dusznej przeistacza wino
  I chleb w swe Ciało z istoty ruiną,
  Krwią się z człowiekiem spokrewnią Bóg tenże,
  Co Mojżeszowe laski mienił w węże.
  Jak z wody wino, tak z wina Krew mieni,
  Który wywodził potoki z kamieni
  Bóg nasz wszechmogący.
  My przepaść złości, a tu przepaść łaski.
  Gniew Boży trwoży za grzechów niesnaski,
  Boguśmy winni, a czym się zasłonim?
  Chyba mąk i ran ofiarą obronim.
  Spłacajmy długi Jezusa ranami
  Przez nie wołając sercem i ustami,
  Boże, bądź miłościw.
  Jezu, Tyś Ociec synom marnotrawnym,
  Których był otruł grzech jabłkiem niestrawnym.
  Ożywiasz oraz tak pańsko traktujesz,
  Otwarte stoły gód godnym gotujesz
  W tym Sakramencie na posiłek wieczny,
  By dusze brały swój koniec bezpieczny
  Z daru ojcowskiego.
  Jezu, Tyś Matką, nas śmiercią rodzący
  Niebu, sam Ciałem, Krwi mlekiem karmiący.
  Usta i serce w Twe piersi przebite
  Na pokarm duszom łaknącym odkryte
  Wlepiam zgłodniały szukając posiłku,
  Abym nie słabiał przy bliskim lat schyłku
  W drodze mej wieczności.