odna 1 wpis dla sprawdzanej frazy

Piosenki

 • Hymn Rosji po transkrypcji
  Patriotyczne
  Rossija – swiaszczennaja nasza dierżawa,
  Rossija – lubimaja nasza strana.
  Moguczaja wola, wielikaja sława –
  Twojo dostojanje na wsie wriemiena!

  Pripiew
  Sław´sia, Otieczestwo nasze swobodnoje,
  Bratskich narodow sojuz wiekowoj,
  Priedkami dannaja mudrost´ narodnaja!
  Sław´sia, strana! My gordimsia toboj!

  Ot jużnych moriej do polarnogo kraja
  Raskinuliś naszy lesa i pola.
  Odna ty na swietie! Odna ty takaja –
  Chranimaja Bogom rodnaja ziemla!

  Pripiew

  Szyrokij prostor dla mieczty i dla żyzni
  Griaduszczije nam otkrywajut goda.
  Nam siłu dajot nasza wiernost´ Otcziznie.
  Tak było, tak jest´ i tak budiet wsiegda!

  Pripiew