nirwany 1 wpis dla sprawdzanej frazy

Wiersze

 • Hymn do Nirwany
  Kazimierz Przerwa-Tetmajer
  Z otchłani klęsk i cierpień podnoszę głos do ciebie,
  Nirwano!
  Przyjdź twe królestwo jako na ziemi, tak i w niebie,
  Nirwano!
  Złemu mnie z szponów wyrwij, bom jest utrapień srodze,
  Nirwano!
  I niech już więcej w jarzmie krwawiącym kark nie chodzę,
  Nirwano!
  Oto mi ludzka podłość kałem w źrenice bryzga,
  Nirwano!
  Oto się w złości ludzkiej błocie ma stopa ślizga,
  Nirwano!
  Oto mię wstręt przepełnił, ohyda mię zadusza,
  Nirwano!
  I w bólach konwulsyjnych tarza się moja dusza,
  Nirwano!
  O przyjdź i dłonie twoje połóż na me źrenice,
  Nirwano!
  Twym unicestwiającym oddechem pierś niech sycę,
  Nirwano!
  Żem żył, niech nie pamiętam, ani wiem, że żyć muszę,
  Nirwano!
  Od myśli i pamięci oderwij moją duszę,
  Nirwano!
  Od oczu mych odegnaj złe i nikczemne twarze,
  Nirwano!
  Człowiecze zburz przede mną bożyszcza i ołtarze,
  Nirwano!
  Niech żywot mię silniejszych, słabszych śmierć nie uciska,
  Nirwano!
  Niech błędny wzrok rozpaczy przed oczy mi nie błyska,
  Nirwano!
  Niech otchłań klęsk i cierpień w łonie się twym pogrzebie,
  Nirwano!
  I przyjdź królestwo twoje na ziemi, jak i w niebie,
  Nirwano!