mnie dosyć 1 wpis dla sprawdzanej frazy

Wiersze

 • Roki
  Czesław Miłosz
  Wszystko minione, wszystko zapomniane,
  tylko na ziemi dym, umarłe chmury,
  i nad rzekami z popiołu tlejące
  skrzydła i cofa się zatrute słońce,
  a potępienia brzask wychodzi z mórz.

  Wszystko minione, wszystko zapomniane,
  więc pora, żebyś ty powstał i biegł,
  chociaż ty nie wiesz, gdzie jest cel i brzeg,
  ty widzisz tylko, że ogień świat pali.

  I nienawidzić pora, co kochałeś,
  kochać to, co znienawidziłeś,
  twarze deptać tych, którzy milczącą
  piękność wybrali.

  Pustką, aleją, wąwozami niemych
  - gdzie wiatr na szepty każdy głos zamienia
  albo w sen twardy z odrzuconą głową -
  iść. Wtedy... Wtedy wszystko we mnie było
  krzykiem i wołaniem. Krzykiem i wołaniem
  ruń czarnych wiosen rozdzierała mnie.
  Dosyć. Dosyć. Nic się przecie nie śniło.
  Nikt nic o tobie nie wie. To wiatr tak w drutach dmie.

  Więc pora. Ja tę ziemię tak kochałem,
  jak, nie potrafi nikt w lepszej epoce,
  kiedy są dni szczęśliwe i pogodne noce,
  kiedy pod łukiem powietrza, pod bramą
  obłoków, rośnie to wielkie przymierze
  wiary i siły.

  Teraz ty musisz ciasno oczy mrużyć,
  bo góry, miasta i wody się spiętrzą,
  to, co przygniecione trwało - naprzód runie,
  co naprzód szło - upadnie wstecz.
  Tak, tylko ten, co krew od innych miał gorętszą,
  Na cwałującym stanie złotym głów tabunie
  z krzykiem w dół obróci ostry miecz.

  Minione, minione, nikt nie pamięta win,
  tylko drzewa jak w niebo rzucone kotwice,
  stada spływają z gór, zasłały ulice,
  kręcą się szprychy, oplata nas dym.