konstytucja 3 wpisy dla sprawdzanej frazy

Cytaty

  • Styl jest w pewnym sensie niezdolnością do robienia czegoś inaczej... Twoja konstytucja fizyczna w praktyce determinuje kształt śladów pędzla.
    Jonathan Carroll

  • Konstytucja państwa powinna być taka, by nie naruszała konstytucji obywatela.
    Stanisław Jerzy Lec

  • Cała zewnętrzna konstytucja ciała kobiety, jego szczególny kształt, to właściwości, które mocą odwiecznej atrakcji stoją u początku poznania.
    Karol Wojtyła