kłamcy 3 wpisy dla sprawdzanej frazy

Cytaty

  • Ufność niewinnych jest największym darem dla kłamcy.
    Stephen King

  • Największą karą dla kłamcy jest nie to, że ktoś mu nie wierzy, ale to, że on sam nie potrafi uwierzyć nikomu.
    George Bernard Shaw

  • Największym darem dla kłamcy jest ufność niewinnych.
    Stephen King