hymn o miłości 1 wpis dla sprawdzanej frazy

Piosenki

 • Hymn o miłości
  Religijne
  Gdybym mówił językami ludzi i aniołów
  a miłości bym nie miał
  Stałbym się jak miedz brzęcząca/*3
  Albo cymbał brzmiący/*3

  Gdybym posiadał wszelki dar prorokowania
  I znał wszystkie tajemnice,
  I posiadał wszelką wiedzę,
  i wszelką możliwą wiarę
  Tak, iż bym góry przenosił
  Lecz miłosci bym nie miał/*1
  Byłbym niczym/*2

  Miłosć cirpliwa jest, łaskawa
  miłośc nie zazdrości
  nie szuka poklasku
  nie pamięta złego
  gniewem się nie unosi

  I gdym rozdał majętność swoją
  a ciało swe wystawił na spalenie
  Lecz miłości bym nie miał/*3
  nic bym nie zyskał/*3

  Miłośc nigdy nie ustaje
  miłośc nigdy nie ustaje...