hades 3 wpisy dla sprawdzanej frazy

Wiersze

 • Epizod z mitologii
  Andrzej Waligórski
     To wszystko się na Olimpie górnym i chmurnym zaczęło, Co depcze ziemię stopami, a czołem niebiosa...

 • Pochwała dawnej dzielności greckiej
  Kazimierz Przerwa-Tetmajer
  STROFA I Młodzieńcze grecki, co silny i śmiały jednegoś pragnął: nieśmiertelnej chwały; jedną miał dumę: piersią...

 • Bizancjum / Byzantium
  William Butler Yeats
  The unpurged images of day recede; The Emperors drunken soldiery are abed; Night resonance recedes, night...