gdy tu mój trup 1 wpis dla sprawdzanej frazy

Wiersze

 • Gdy tu mój trup...
  Adam Mickiewicz
  Gdy tu mój trup w pośrodku was zasiada,
  W oczy zagląda wam i głośno gada,
  Dusza w ten czas daleka, ach, daleka,
  Błąka się i narzeka, ach, narzeka.

  Jest u mnie kraj, ojczyzna myśli mojej,
  I liczne mam serca mego rodzeństwo;
  Piękniejszy kraj niż ten, co w oczach stoi,
  Rodzina milsza niż całe pokrewieństwo.

  Tam, wpośród prac i trosk, i wśród zabawy,
  Uciekam ja. Tam siedzę pod jodłami,
  Tam leżę śród bujnej i wonnej trawy,
  Tam pędzę za wróblami, motylami.

  Tam widzę ją, jak z ganku biała stąpa,
  Jak ku nam w las śród łąk zielonych leci,
  I wpośród zbóż jak w toni wód się kąpa,
  I ku nam z gór jako jutrzenka świeci.