elegia podróżna 1 wpis dla sprawdzanej frazy

Wiersze

 • Elegia podróżna
  Wisława Szymborska
  Wszystko moje, nic własnością,
  nic własnością dla pamięci,
  a moje dopóki patrzę.
  Ledwie wspomniane, już niepewne
  boginie swoich głów
  Z miasta Samoków tylko deszcz
  i nic prócz deszczu.
  Paryż od Luwru do paznokcia
  bielmem zachodzi.
  Z bulwaru Saint-Martin zostały schodki
  i wiodą do zaniku.
  Nie więcej niż półtora mostu
  w Leningradzie mostowym.
  Biedna Upsala
  z odrobiną wielkiej katedry.
  Nieszczęsny tancerz sofijski,
  ciało bez twarzy.
  osobno jego twarz bez oczu,
  osobno jego oczy bez źrenic,
  osobno źrenice kota.
  Kaukaski orzeł szybuje
  nad rekonstrukcją wąwozu,
  złoto słońca nieszczere
  i fałszywe kamienie.
  Wszystko moje, nic własnością,
  nic własnością dla pamięci,
  a moje, dopóki patrzę.
  Nieprzebrane, nieobjęte,
  a poszczególne aż do włókna,
  ziarnka piasku, kropli wody
  - krajobrazy.
  Nie uchowam ani źdźbła
  w jego pełnej widzialności.
  Powitanie z pożegnaniem
  w jednym spojrzeniu.
  Dla nadmiaru i dla braku
  jeden ruch szyi.