dochodzę do konkluzji 1 wpis dla sprawdzanej frazy

Wiadomości SMS

  • W wyniku dedukcji dochodzę do konkluzji, że Twoje indokryzmy wobec mojej aparycji, są wręcz efeberyczne.
    Śmieszne