do redakcji przyszła depesza 1 wpis dla sprawdzanej frazy

Wiersze

 • Depesza
  Andrzej Bursa
  do redakcji przyszła depesza
  następującej treści
  \"mordujemy wszystkich poetów
  od dnia pierwszego września\"

  depeszowiec zbladł jak biuletyn
  czy można zamieścić
  czy można zamieścić
  tę opó?nioną depeszę
  o tak niejasnej treści

  więc dzwoni do naczelnego
  ale w słuchawce zachuczał jakiś demon
  jest zdezorientowany
  nic nie wie z tego

  więc szuka w encyklopediach
  pod \"antypoetyzacja\" i w biuletynach
  i tomach lenina
  lecz i u lenina nic nie ma

  i tylko noc ołowiana ściana
  i w kw nikt nie siedzi o tej porze
  i z tą depeszą
  i z tymi poetami

  o rozpaczy najczarniejsza redaktora.