do kraju tego gdzie kruszynę chleba 2 wpisy dla sprawdzanej frazy

Wiersze

  • Moja piosnka [II]
    Cyprian Kamil Norwid
    Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba Podnoszą z ziemi przez uszanowanie Dla darów Nieba.... Tęskno...

Cytaty

  • Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie...
    Cyprian Kamil Norwid